Управління молодіжної політики та у справах дітей Бахмутської міської ради

Юридична адреса:

вул. Сибірцева, 190
м. Бахмут, Донецька область,
84500, Україна

Контактний телефон:
Начальник Управління – 44-93-58;
Відділ молодіжної політики – 44-01-64;
Служба у справах дітей – 44-03-78

Електронна адреса:
ympsd@bahmutrada.gov.ua
ympsd.2015@ukr.net

Графік роботи:
Понеділок - четвер з 8-00 до 17-15
П'ятинця з 8-00 до 16-00
Перерва з 12-00 до 13-00
субота, неділя – вихідні дні.

Графік прийому громадян:
І та ІІІ понеділок місяця – з 10.00 до 17.00;
ІІ та ІV понеділок місяця – з 14.00 до 17.00.

Стислий перелік функцій:

 1. Розробляє проекти концепцій, комплексних та цільових програм з питань,   що   належать   до  компетенції Управління, вносить їх на розгляд Бахмутської міської ради, її виконкому  та   контролює   їх  виконання.
 2.  Вносить на розгляд Бахмутської міської ради та її виконкому пропозиції з питань дітей, молоді, сім'ї та жінок, готує проекти рішень міської ради, її виконкому, розпоряджень міського голови з питань компетенції Управління.
 3. Подає в установленому порядку на розгляд Донецької облдержадміністрації пропозиції до проектів регіональних програм,  щодо поліпшення становища дітей, молоді, сімей та жінок, охорони   дитинства,   оздоровлення,   відпочинку   і дозвілля дітей та молоді, які потребують соціальної уваги та підтримки, а також щодо фінансування зазначених проектів.
 4. Залучає в установленому порядку дитячі, молодіжні, жіночі та інші громадські,  благодійні та волонтерські   організації   до   реалізації на території Бахмутської міської ради соціальних програм і проектів стосовно  дітей, дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, молоді, сім’ї, та жінок, співпрацює з  регіональними, міжнародними благодійними фондами.
 5. Готує інформаційно-аналітичні,   статистичні   матеріали щодо реалізації на території Бахмутської міської ради  державної політики з питань  дітей, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, молоді, сім'ї та жінок, організовує   проведення   досліджень   з   різних аспектів становища   дітей, молоді, сім'ї та жінок   в    економічному, політичному    і    культурному   житті.   
 6. Готує та подає в установленому порядку звітність щодо дітей,   молоді, сім'ї  та жінок,  які мешкають на території Бахмутської міської ради.
 7. Організовує роботу дорадчих органів: колегії Управління, Комісії з питань захисту прав дитини при виконкомі Бахмутської міської ради, координаційної ради з питань молодіжної політики, координаційної ради з питань патріотичного виховання молоді, координаційної ради з питань сімейної політики, гендерної рівності, попередження насильства в сім'ї та протидії торгівлі людьми, координаційної ради служби у справах дітей.
 8. Проводить роботу з пропагування та формування здорового способу життя у дитячому та молодіжному середовищі, профілактики негативних явищ серед дітей та молоді.
 9. Впроваджує   систему   пошуку   і   відбору   талановитих   дітей   та молоді, забезпечує умови для їх культурно-духовного та інтелектуального розвитку,  організовує фестивалі, конкурси, вистави, змагання та інші заходи, що   сприяють   розвитку   ініціативи   та   задоволенню   всебічних інтересів дітей, молоді, сім'ї та жінок.
 10.  Здійснює заходи на території Бахмутської міської ради  щодо  національно-патріотичного виховання підростаючого покоління, відстоювання національних інтересів,  незалежності та суверенності держави.
 11. Сприяє розвитку молодіжного руху та залучення молоді до вирішення проблем територіальної громади м. Бахмута.
 12. Здійснює заходи, спрямовані на пропагування сімейних цінностей, створення умов для зміцнення інституту сім’ї та виконання нею своїх соціальних демографічних функцій.
 13. Організовує роботу щодо встановлення статусу багатодітної сім’ї  на території  Бахмутської  міської ради,  надає організаційно-методичну допомогу багатодітним сім’ям.
 14. З метою забезпечення реалізації державної політики  у сфері оздоровлення та відпочинку дітей та молоді, які потребують соціальної уваги та підтримки, що мешкають на території Бахмутської міської ради:
  1. здійснює міжвідомчу координацію з питань оздоровлення та відпочинку дітей та молоді, які потребують соціальної уваги та підтримки;
  2. організовує оздоровлення дітей та молоді, які потребують соціальної уваги та підтримки, протягом року;
  3. здійснює контроль за наданням послуг з оздоровлення та відпочинку дітей та молоді, які потребують соціальної уваги та підтримки, за діяльністю дитячих закладів оздоровлення та відпочинку;
  4. готує пропозиції щодо обсягів фінансування оздоровлення та відпочинку дітей та молоді, які потребують соціальної уваги та підтримки і особливих умов для оздоровлення.
 15. Сприяє   реалізації   програм   дитячих, молодіжних,   жіночих   та   інших   громадських   організацій,   що спрямовані на поліпшення становища дітей, молоді, жінок, сім'ї.
 16. Сприяє дотриманню підприємствами, установами та організаціями всіх форм власності, розташованих на території Бахмутської міської ради, законодавства з питань дітей,  молоді, сім’ї, жінок.
 17. Перевіряє стан роботи із соціально-правового захисту дітей у закладах для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, спеціальних установах і закладах соціального захисту для дітей незалежно від форми власності, стан виховної роботи з дітьми у навчальних закладах, за місцем проживання, а також у разі необхідності - умови роботи працівників молодше 18 років на підприємствах, в установах та організаціях незалежно від форми власності.
 18. Організовує та проводить на території Бахмутської міської ради профілактичні заходи з метою попередження дитячої бездоглядності та безпритульності та контролю за умовами проживання дітей, які опинились у складних життєвих обставинах.
 19. Готує пакет документів та здійснює направлення дітей, які опинились  у складних життєвих обставинах, до центрів соціально-психологічної реабілітації для надання комплексу соціальних послуг.
 20. Приймає участь у розгляді судами справ щодо захисту прав та законних інтересів дітей.
 21. Веде облік та вносить зміни до Єдиної інформаційно-аналітичної системи “Діти” (далі - ЄІАС “Діти”) стосовно дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, які опинились у складних життєвих обставинах.
 22. Організовує роботу на території Бахмутської міської ради щодо:
  1. визначення місця проживання дитини (встановлення порядку побачення) з одним із батьків, позбавлення та поновлення батьківських прав;
  2. встановлення статусу дитини - сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування;
  3. встановлення опіки (піклування) над малолітніми (неповнолітніми) дітьми, організаційного виконання рішень виконавчого комітету щодо влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у сім'ї опікунів ( піклувальників);
  4. створення прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу, організаційного виконання рішень щодо  влаштування в прийомні сім'ї та дитячі будинки сімейного типу на виховання та спільне проживання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;
  5. надання погодження на виїзд з України дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які не досягли 16-річного віку;
  6. надання дозволу на укладання договорів купівлі-продажу, дарування житла, яке належить на праві приватної власності (користування) малолітній (неповнолітній) дитині;
  7. надання дозволу на укладання договору про припинення права на аліменти, у зв’язку з передачею права власності на житло малолітній (неповнолітній) дитині;
  8. надання дозволу на тимчасове користування житлом, яке належить на праві приватної власності дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування;
  9. надання дозволу на розподіл особових рахунків квартири (житлового будинку), право власності (користування), яке має малолітня (неповнолітня) дитина.
 23. Готує узагальнені щорічні звіти про стан виховання, утримання та розвитку дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які знаходяться під опікою (піклуванням), в прийомних сім'ях, дитячих будинках сімейного типу, на розгляд комісії з питань захисту прав дитини.
 24. Готує індивідуальні плани соціального захисту дітей, які опинились у складних життєвих обставинах, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, на розгляд комісії з питань захисту прав дитини.
 25. Веде облік та вносить зміни до ЄІАС “Діти” щодо кандидатів в усиновлювачі та надає висновок про можливість бути кандидатом в усиновлювачі. Готує пакет документів щодо можливості усиновлення дітей та  надає висновок  до суду про доцільність усиновлення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.
 26. Вживає заходів щодо соціального захисту дітей, переміщених із тимчасово окупованої території України або з району проведення антитерористичної операції.
 27. Координує діяльність Бахмутського міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді щодо виконання на території Бахмутської міської ради загальнодержавних, місцевих та інших соціальних програм шляхом проведення соціальної роботи із сім’ями, дітьми та молоддю, зокрема, забезпечення їх соціального обслуговування, соціального супроводу та патронажу, соціальної профілактики і реабілітації.
 28. Забезпечує в межах своїх повноважень здійснення заходів щодо активізації міжнародного, міжрегіонального співробітництва з питань дітей, молоді, сім'ї та жінок.
 29. Вивчає, узагальнює та поширює передовий досвід роботи у сфері реалізації державної політики стосовно дітей, молоді, сім'ї та жінок на території Бахмутської міської ради, проводить з цією метою методичні та науково-практичні семінари, конференції, інші заходи.
 30. Здійснює в установленому законодавством порядку залучення коштів  фізичних та юридичних осіб для забезпечення на території Бахмутської міської ради реалізації державної політики та міських програм  стосовно дітей,  молоді, сім’ї, та жінок.
 31. Оприлюднює та надає інформації з питань діяльності Управління.
 32. Управління здійснює свою діяльність з урахуванням вимог законодавства України у сфері запобігання корупції, очищення влади, доступу до публічної інформації, захисту персональних даних.
 33. Здійснює інші функції, які не суперечать чинному законодавству та основним завданням, визначених цим положенням.

Внутрішня структура Управління:

 • Служба у справах дітей Управління молодіжної політики та у справах дітей Бахмутської міської ради;
 • Відділ молодіжної політики Управління молодіжної політики та у справах дітей Бахмутської міської ради.

Склад штату керівних працівників:

П.І.Б. Посада Розподіл обов’язків № каб. № телефону
Махничева Людмила Олексіївна Начальник Управління Здійснює загальне керівництво Управлінням, забезпечує реалізацію державної політики стосовно дітей, молоді, сім’ї та жінок, здійснює контроль за виконанням документів в управлінні, веде особистий прийом громадян - 44-93-58
Ковальова Ганна Олександрівна Начальник відділу молодіжної політики Управління Здійснює керівництво діяльністю відділу, організовує оздоровлення та відпочинок дітей та молоді пільгових категорій, які мешкають на території Бахмутської міської ради, відповідає за надання статусу багатодітної родини, відповідає за ведення кадрової роботи - 44-01-64
Давіденко Ірина Олександрівна Начальник служби у справах дітей Управління Здійснює керівництво службою, відповідає за соціальний захист дітей, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування - 44-03-78

  Послуги, які надаються населенню:

  • надання дозволу на укладення договорів купівлі-продажу, дарування житла, яке належить на праві приватної власності (користування) малолітніх (неповнолітній) дитині;
  • надання дозволу на укладення договору про припинення права на аліменти, у зв’язку з передачею права власності на житло малолітній (неповнолітні)  дитині;
  • надання дозволу на тимчасове користування житлом, яке належить на праві приватної власності дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування;
  • надання дозволу на розподіл особових рахунків квартири (житлового будинку), право власності (користування), який має малолітня (неповнолітня) дитина;
  • надання дозволу на відрахування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування з учбових закладів.
  • надання статусу дитини-сироти, позбавленої батьківського піклування;
  • надання дозволу на встановлення опіки (піклування).
  • надання дозволу на визначення місця проживання дитини (встановлення порядку побачення) з одним з батьків при розірванні шлюбу батьків.
  • видача посвідчень батьків та дитини з багатодітної сім’ї.

  Перелік документів, які містять публічну інформацію:

  • Положення про Управління молодіжної політики та у справах дітей Бахмутської міської ради, затверджене рішенням Бахмутської міської ради 27.04.2016  №6/83-1471
  • Гендерний паспорт міста Бахмут

  Наказом начальника Управління від 08.01.2014 року № 26 затверджено відповідальних осіб за забезпечення доступу до публічної інформації, яка знаходиться у володінні Управління в особах:

  • Махничевої Людмили Олексіївни, начальника Управління молодіжної політики та у справах дітей Бахмутської міської ради;
  • Давіденко Ірини Олександрівни, начальника служби у справах дітей Управління молодіжної політики та у справах дітей Бахмутської міської ради;
  • Ковальової Ганни Олександрівни, начальника відділу молодіжної політики Управління молодіжної політики  та у справах дітей Бахмутської міської ради.

  Програми, які знаходяться на контролі:

    Нормативно-законодавча база, яка використовується у роботі:

    • Конституція України
    • Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»
    • Закон України «Про службу в органах місцевого самоврядування»
    • Закон України «Про запобігання корупції»
    • Закон України від 16 грудня 1993 року N 3723-XII «Про державну службу»  із внесеними до нього змінами;
    • Закон України від 21.05.1997 № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» із внесеними до нього змінами;
    • Закон України від 26.04.2001 № 2402-ІІІ «Про охорону дитинства» із внесеними до нього змінами
    • Сімейний кодекс України від 10.01.2002 № 2947-ІІІ із внесеними до нього змінами;
    • Закон України від 13.01.2005 № 2342-ІV«Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування» із внесеними до нього змінами
    • Постанова Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 № 866 «Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини», із внесеними до неї змінами
    • Постанова Кабінету Міністрів України від 08.10.2008 № 905 «Про затвердження Порядку провадження діяльності з усиновлення та здійснення нагляду за дотриманням прав усиновлених дітей» із внесеними до неї змінами
    • Закон України від 04.09.2008 № 375-VI «Про оздоровлення та відпочинок дітей» із внесеними до нього змінами
    • Постанова Кабінету Міністрів України від 02.03.2010 № 209 «Деякі питання виготовлення і видачі посвідчень батьків та дитини з багатодітної сім’ї» із внесеними до неї змінами
    • Закон України «Про протидію торгівлі людьми» від 20.09.2011 № 3739-VI із внесеними до нього змінами
    • Закон України «Про молодіжні та дитячі громадські організації»  від 1.12.1998 року N 281-XIV із внесеними до нього змінами
    • Закон України «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні» від 05.02.1993 № 2998-XII із внесеними до нього змінами

    Дорадчі органи: