Територіальний центр надання соціальних послуг Бахмутської міської раді

Юридична адреса:
вул.Сибірцева, буд.176
м.Бахмут, Донецька обл.
84500, Україна

Контактні телефони, факс:
тел.: (0627)44-95-13 (директор, заст. директора)
тел.: (0627)44-01-55 (відділення соціальної допомоги вдома)

Електронна пошта: tercentr@bahmutrada.gov.ua

Директор:
Черман Олена Петрівна

Стислий перелік функцій:

 • виявлення непрацездатних громадян та малозабезпечених осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги, з метою надання соціальних послуг (соціального обслуговування);
 • визначення індивідуальних потреб непрацездатних громадян та громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах у соціальному обслуговуванні (наданні соціальних послуг);
 • забезпечення якісного соціального обслуговування (надання соціальних послуг);
 • встановлення зв'язків з підприємствами, установами, організаціями, незалежно від форм власності, фізичними особами, родичами громадян, що обслуговуються територіальним центром, з метою сприяння в наданні соціальних послуг (соціальному обслуговуванні) та соціальної допомоги непрацездатним громадянам та громадянам, які перебувають у складних життєвих обставинах.

В структурі терцентру працюють:

  • відділення соціальної допомоги вдома;
  • відділення організації надання адресної натуральної та грошової допомоги;
  • відділення надання соціальних послуг «Здоров’я та довголіття».

   На соціальне обслуговування в територіальному центрі мають право:

   • громадяни похилого віку, інваліди, хворі (з числа осіб працездатного віку на період до встановлення їм групи інвалідності, але не більш як чотири місяці), які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги, визнані такими в порядку, затвердженому МОЗ;
   • громадяни, які перебувають у складній життєвій ситуації у зв’язку з безробіттям і зареєстровані в державній службі зайнятості як такі, що шукають роботу, стихійним лихом, катастрофою (і мають на своєму утриманні неповнолітніх дітей, дітей-інвалідів, осіб похилого віку, інвалідів), якщо середньомісячний сукупний дохід їх сімей нижчий ніж прожитковий мінімум для сім'ї.

   Територіальний центр забезпечуює безоплатне соціальне обслуговування громадян, які не мають рідних працездатного віку, що повинні забезпечити їм догляд і допомогу.

   В межах можливості територіальний центр можє надавати платні соціальні послуги громадянам, які мають рідних, що повинні забезпечити їм догляд і допомогу.

   Основні завдання відділеннь, що входять до структури територіального центру :

   Соціальної допомоги вдома – надання  соціальних послуг одиноким громадянам, які не здатні до самообслуговування у зв’язку з частковою втратою рухової активності (мають III, IV, V групу рухової активності) і потребують сторонньої допомоги, надання соціальних послуг в домашніх умовах згідно з медичним висновком.
   Соціальний робітник надає різні види соціально-побутових послуг, а саме:

   1. приготування (допомога в приготуванні) їжі вдома, годування, доставка гарячих обідів, у тому числі з їдалень, кафе, інших закладів (підприємств) ресторанного господарства;
   2. придбання та доставка товарів з магазину або базару, доставка книг, газет, журналів, медикаментів за кошти громадян, які обслуговуються;
   3. виклик лікаря, надання допомоги в проведенні періодичних медичних оглядів та госпіталізації, відвідування хворих у закладах охорони здоров'я, організація консультацій лікарів та інших спеціалістів;
   4. допомога у прибиранні приміщення, пранні білизни, дотриманні особистої гігієни, у дрібному ремонті одягу та взуття, забезпеченні паливом;
   5. оформлення документів на отримання субсидій на оплату житлово-комунальних послуг та інших видів соціальної допомоги, внесення платежів;
   6. читання преси;
   7. допомога в обробітку присадибних ділянок (площа обробітку присадибних ділянок визначається разом з місцевим органом виконавчої влади або органом місцевого самоврядування, але не більш як 0,02 гектара);
   8. оформлення документів на санаторно-курортне лікування, влаштування до будинку-інтернату, геріатричного будинку-інтернату, пансіонату для ветеранів війни і праці, психоневрологічного інтернату, будинку для ветеранів, інших соціальних закладів;
   9. сприяння у забезпеченні необхідними технічними та іншими засобами реабілітації;
   10. оформлення замовлень та організація контролю за своєчасним і якісним наданням послуг підприємствами торгівлі, ресторанного господарства, побуту, зв'язку, службами житлово-комунального господарства, закладами культури, сільськогосподарськими підприємствами тощо;
   11. створення умов для посильної праці, організації трудової терапії вдома;
   12. вирішення за дорученням громадян, які обслуговуються, питань у державних органах, на підприємствах, в установах і організаціях;
   13. інші соціальні послуги.

    Організації надання адресної натуральної та грошової допомоги :

    • організовує роботу із надання натуральної допомоги (одяг, взуття, продовольчі та промислові товари, ліки, гарячі обіди тощо).

    На обслуговування мають право:

    • громадяни, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю і не мають рідних, які повинні забезпечити їм догляд і допомогу;
    • інші громадяни похилого віку, інваліди, хворі з числа осіб працездатного віку на період до встановлення їм групи інвалідності, але не більш як чотири місяці), які мають на своєму утриманні неповнолітніх дітей, дітей-інвалідів, осіб похилого віку, інвалідів, за умови, що середньомісячний сукупний дохід їх сімей нижчий ніж 1,5 прожиткового мінімуму для сім'ї;
    • громадяни, які перебувають у складній життєвій ситуації у зв'язку з безробіттям і зареєстровані в державній службі зайнятості як такі, що шукають роботу, стихійним лихом, катастрофою (і мають на своєму утриманні неповнолітніх дітей, дітей-інвалідів, осіб похилого віку, інвалідів), якщо середньомісячний сукупний дохід їх сімей нижчий ніж прожитковий мінімум для сім'ї.

    Відділення адресної допомоги виходячи з можливостей, наявної фінансової та матеріально-технічної бази беоплатно забезпечує громадян:

    • одягом, взуттям, іншими потребами першої потреби (за наявності);
    • ліками, предметами медичного призначення (за наявності);
    • предметами побутової гігієни (за наявності);
    • продовольчими та промисловими товарами (за наявності).

    Відділення надання соціальних послуг «Здоров’я та довголіття»:

    обслуговує громадян незалежно від їх сімейного стану, які не мають медичних протипоказань для перебування в колективі та  потребують  фізичної реабілітації  з метою забезпечення їх адаптації у суспільному житті, подальшої зайнятості, економічної та побутової самостійності.

    Відділення надання соціальних послуг «Здоров’я та довголіття» надає:

    • фізкультурно-оздоровчі послуги – консультації щодо соціальної  і фізичної реабілітації, запобігання виникненню та розвитку можливих органічних розладів, збереження, підтримка здоров’я, здійснення профілактичних, лікувально-оздоровчих заходів;
    • соціально-медичні послуги - усунення обмежень  життєдіяльності,  підтримання  соціальної  незалежності, вмінь та навичок  з  орієнтування, комунікації  в  суспільстві,  самообслуговування, за допомогою яких можлива адаптація інвалідів до соціального середовища, навчання користуванням технічними засобами реабілітації;
    • інформаційні послуги -  надання  інформації,  необхідної  для вирішення складної життєвої ситуації, що склалася;                                                                       
    • інші соціальні послуги.

     Графіки прийому громадян:

     Дні:

     Посада:

     П.І.Б.

     Понеділок

     Директор терцентру

     Черман Олена Петрівна

     Вівторок

     Юрисконсульт терцентру

     Кириленко Сергій Анатолійович

     Середа

     Заступник директора

     Бобова Галина Іванівна

     Четвер

     Зав. відділення організації надання адресної натуральної та грошової допомоги

     Косенко Галина Іванівна

     П'ятниця

     Зав. відділення соціальної допомоги вдома

     Бедрицька Олена Миколаївна

     Перелік документів, які містять публічну інформацію:

     Відповідальна особа за забезпечення доступу до публічної інформації:

     • Наказом директора, відповідальною особою за забезпечення доступу до публічної інформації, що знаходиться в володінні територіального центру надання соціальних послуг Бахмутської міської ради, призначена заступник директора територіального центру надання соціальних послуг Бахмутської міської ради Бобова Г.І.

     Склад штату працівників:

     •  директор територіального центру надання соціальних послуг Бахмутської міської ради – здійснює керівництво діяльністю територіального центра та його підрозділами, розподіляє обов'язки між працівниками, очолює та контролює їх роботу;                                               
     •  заступник директора територіального центру надання соціальних послуг Бахмутської міської ради - здійснює керівництво діяльністю відділень територіального центру, контролює виконання наказів, розпоряджень, доручень директора;
     •  юрисконсульт територіального центру надання соціальних послуг Бахмутської міської ради - забезпечує проведення правової роботи територіального центру;
     •  завідувач відділення соціальної допомоги вдома - веде роботу по виявленню громадян, не здатних до самообслуговування; визначає чисельність осіб, яких потрібно обслуговувати, та обсяг роботи соціальних працівників і соціальних робітників;
     •  завідувач відділення організації надання адресної натуральної та грошової допомоги – забезпечує виконання покладених на відділення завдань щодо реалізації державної політики у сфері соціальної допомоги населенню;
     •  завідувач відділення надання соціальних послуг «Здоров’я та довголіття» – веде прийом, консультує щодо соціальної  і фізичної реабілітації, запобігання виникненню та розвитку можливих органічних розладів, збереження, підтримки здоров’я, здійснення профілактичних, оздоровчих заходів, контролює роботу середнього і молодшого медичного персоналу, призначення та облік лікувально-профілактичних заходів з індивідуальним підходом до кожного клієнта.

     Нормативно-законодавча база, яка використовується у роботі:

     Дорадчі органи:

     Звіт про організацію надання соціальних послуг за 2017 рік

     Звіт про організацію надання соціальних послуг за 2016 рік