Розмір фактичних норм витрат на копіювання або друк документів