Регламент виконавчих органів Бахмутської міської ради

Регламент виконавчих органів Артемівської міської ради затверджено рішенням виконавчого комітету Артемівської міської ради від 15.05.2013 №123 "Про затвердження Регламенту виконавчих органів Артемівської міської ради у новій редакції "

Внесено зміни рішенням Артемівської міської ради від 23.03.2016 №6/82-1443 "Про перейменування  Артемівської міської ради та  її виконавчого комітету"

З М І С Т

 1. Загальні засади
 2. Виконком  та виконавчі органи Бахмутської міської ради. Розподіл обов’язків між міським головою, заступниками міського голови, керуючим справами виконкому міської ради.
 3. Планування роботи 
 4. Порядок підготовки рішень виконкому 
 5. Порядок підготовки та видання розпоряджень міського голови 
 6. Порядок підготовки та проведення засідань виконкому
 7. Порядок підготовки та прийняття виконкомом регуляторних актів 
 8. Організація контролю за виконанням рішень міської ради, виконкому, розпоряджень і доручень міського голови
 9. Організація роботи з документами органів виконавчої влади та порядок контролю за їх надходженням і виконанням
 10. Організація роботи з документами організацій, підприємств і установ та порядок  контролю за їх проходженням і виконанням
 11. Порядок підготовки та здійснення контролю за проходженням і виконанням вихідних документів
 12. Організація роботи по забезпеченню діяльності міської ради
 13. Порядок надання послуг з оформлення документів дозвільного характеру
 14. Порядок ведення діловодства у виконавчих органах міської ради
 15. Порядок забезпечення виготовлення печаток, штампів, бланків організаційно-розпорядчих і реєстраційно-контрольних документів, користування ними та забезпечення їх зберігання
 16. Організація роботи з кадрами
 17. Порядок призначення на посади та звільнення з посад
 18. Стажування при прийнятті на службу у виконавчі органи міської ради
 19. Порядок формування кадрового резерву
 20. Атестація посадових осіб місцевого самоврядування
 21. Продовження терміну перебування на службі у виконавчих органах міської ради
 22. Порядок складання та затвердження посадових інструкцій посадових осіб та службовців та інших працівників виконавчих органів міської ради
 23. Порядок призначення та звільнення керівників підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності територіальної громади міста
 24. Терміни подачі та візування документів з кадрових питань
 25. Нагородження почесними відзнаками міської ради та її виконкому
 26. Порядок оформлення відряджень та надання відпусток
 27. Порядок розгляду звернень громадян  та запитів на інформацію
  • Порядок організації та проведення особистого прийому громадян
  • Порядок проведення особистих виїзних прийомів громадян
 28. Організація роботи робочих органів, що утворюються виконкомом та міським головою
 29. Проведення нарад, семінарів та інших заходів
 30. Взаємодія виконавчих органів міської ради з органами виконавчої влади, підприємствами, установами, організаціями
 31. Формування справ у діловодстві виконавчих органів міської ради, тимчасове
  зберігання архівних документів та їх використання
 32. Порядок ведення договірної роботи
 33. Інформаційно - технічне забезпечення
 34. Правила внутрішнього розпорядку виконавчих органів міської ради 
  • Робочий час та його використання
  • Контроль за виконанням Правил та відповідальність за їх порушення
 35. Офіційні подарунки
 36. Матеріально-технічне забезпечення