Програми

Програма затверджена рішенням Артемівської міської ради 24.02.2016 №6/80-1392

Паспорт Програми:

1. Ініціатор розроблення Програми Бахмутська міська рада
2. Дата, номер і назва розпорядчого документа про розроблення Програми Закон України від 25.06.91 № 1264-XII «Про охорону навколишнього природного середовища» із внесеними до нього змінами, Закон України від 24.02.94 №4004-ХІІ «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» із внесеними до нього змінами, Закон України від 21.05.97 № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» із внесеними до нього змінами, Закон України від 05.03.98 № 187/98-ВР «Про відходи» із внесеними до нього змінами
3. Головний розробник Програми Управління економічного розвитку Бахмутської міської ради
4. Співрозробники Програми Робоча група з розробки проекту Програми поводження з відходами на території Артемівської міської ради на період 2016-2020 років
5. Відповідальний виконавець Програми Управління економічного розвитку Бахмутської міської ради
6. Співвиконавці (учасники) Програми Структурні підрозділи Бахмутської міської ради, підприємства усіх форм власності
7. Термін реалізації Програми 2016-2020 роки
7.1 Етапи виконання Програми (для довгострокової програми) І етап: 2016-2017 роки
ІІ етап: 2018-2019 роки
ІІІ етап: 2020 рік
8. Мета Програми Створення умов, що сприятимуть забезпеченню повного збирання, перевезення, утилізації та захоронення побутових відходів, обмеження їх шкідливого впливу на навколишнє природне середовище та здоров'я людей.
9. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього 24233,913 тис.грн.
9.1 в тому числі:  
- коштів обласного фонду охорони навколишнього природного середовища 14879,713 тис.грн;
- коштів міського бюджету 2550,5 тис.грн;
- коштів підприємств 1511,2 тис.грн;
- кошти інших джерел 5292,5 тис.грн.
10. Очікувані результати виконання - зменшення шкідливого впливу від побутових відходів на навколишнє природне середовище та здоров'я людей;
- покращення санітарного стану міста за рахунок збільшення кількості контейнерів та облаштування контейнерних майданчиків;
- оновлення сміттєзбиральної техніки для перевезення твердих побутових відходів;
- збільшення обсягу збирання ресурсоцінних компонентів, як вторинної сировини;
- зменшення обсягу захоронення побутових відходів на полігоні твердих побутових відходів;
- зменшення виникнення несанкціонованих сміттєзвалищ;
- підвищення рівня екологічної освіти, культури та виховання населення міста;
- охоплення санітарним очищенням 100% населення міста.
11. Ключові показники ефективності - вдосконалення системи поводження з відходами;
- зниження антропогенного навантаження на довкілля;
- поліпшення екологічного стану на території міста Бахмута.

Переглянути Програму поводження з відходами на території Артемівської міської ради на період 2016 – 2020 років

Долучення Розмір
ФайлРішення Бахмутської міської ради №6/100-1832 від 26.04.2017

Про виконання у 2016 році Програми поводження з відходами на території Артемівської міської ради на період 2016 – 2020 років
30.99 KB
ФайлРішення Бахмутської міської ради №6/100-1833 від 26.04.20173

Про внесення змін до Програми поводження з відходами на території Артемівської міської ради на період 2016 – 2020 років
33.74 KB
ФайлРішення Бахмутської міської ради від 28.03.2018 №6/111-2133

Про виконання у 2017 році Програми поводження з відходами на території м. Бахмута на 2016–2020 роки
31.62 KB
ФайлРішення Бахмутської міської ради від 27.06.2018 №6/115-2235

Про внесення змін до Програми поводження з відходами на території м. Бахмута на 2016 – 2020 роки
31.81 KB