Платні послуги, які надаються в ЦНАП

Платні адміністративні послуги у комунальній сфері

№ п/п
Назва адміністративної послуги Строки та розмір адміністративного збору
1 Приватизація об’єктів права комунальної власності територіальної громади м. Бахмута 90 календарних днів 17,0грн.

Платні адміністративні послуги Головного управління Держпродспоживслужби в Донецькій області

Назва адміністративної послуги Строки та розмір адміністративного збору
1 Видача висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи діючих об’єктів, у тому числі військового та оборонного призначення 10 робочих днів 200,0грн.
2 Видача висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи документації на розроблювані техніку, технології, устаткування, інструменти тощо 10 робочих днів 200,0грн.
3 Видача експлуатаційного дозволу 30 календарних днів 272,0грн.
* (0,17 мінімальної заробітної плати у місячному розмірі, встановленої законом на 1 січня календарного року)
4 Видача дозволу (санітарного паспорту) на роботу з радіоактивними речовинами та іншими джерелами іонізуючого випромінювання 10 робочих днів 40,89 грн.

* розрахунок здійснено з урахуванням вимог Прикінцевих положень Закону України від 06.12.2016 № 1774-VIII  

Платні адміністративні послуги Державного земельного кадастру

Назва адміністративної послуги

Строки та розмір адміністративного збору

1

2

3

1

Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі витягу з Державного земельного кадастру про землі в межах території адміністративно-територіальних одиниць

Протягом 10 робочих днів з дати реєстрації заяви

105,72грн.*
(0,06  прожиткового мінімуму для працездатних осіб)

2

Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі  витягу з Державного земельного кадастру про обмеження у використанні земель

Протягом 10 робочих днів з дати реєстрації заяви

96,91грн.*
(0,055  прожиткового мінімуму для працездатних осіб)

3

Надання відомостей  з Державного земельного кадастру у формі витягу з Державного земельного кадастру про земельну ділянку

В день надходження відповідної заяви

88,10грн.*
(0,05  прожиткового мінімуму для працездатних осіб)

4

Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі довідки, що містить узагальнену інформацію про землі (території)

Протягом 10 робочих днів з дати реєстрації заяви

105,72грн.*
(0,06 прожиткового мінімуму для працездатних осіб)

5

Надання відомостей з державного земельного кадастру у формі викопіювання з кадастрової карти (плану) та іншої картографічної документації

Протягом 10 робочих днів з дати реєстрації заяви

52,86грн.* ( 0,03  прожиткового мінімуму для працездатних осіб)

* розрахунок здійснено з урахуванням вимог Закону України «Про Державний земельний кадастр» від 07.07.2011 № 3613-VI

Платні адміністративні послуги реєстрації/зняття з реєстрації місця проживання особи

Назва адміністративної послуги Строки надання адміністративної послуги Розмір адміністративного збору
1 Реєстрація/ зняття з реєстрації місця проживання особи У день безпосереднього звернення особи чи в день подання особою або її представником документів У разі звернення особи протягом 30 календарних днів після зняття з реєстрації місця проживання, реєстрація місця проживання новонародженої дитини – протягом трьох місяців з дня державної реєстрації її народження 13,60 грн. ** (0,0085 прожиткового мінімуму працездатних осіб) У разі звернення особи з порушенням встановленого строку 40,80 грн.**
(0,0255 прожиткового мінімуму працездатних осіб)

** розрахунок здійснено з урахуванням розміру прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на 1 січня календарного року  

Платні адміністративні послуги у сфері архітектурно-будівельного контролю

Назва адміністративної послуги Строки надання адміністративної послуги Розмір адміністративного збору 
1 Видача сертифіката у разі прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта Десять робочих днів з дня реєстрації заяви, оплата за видачу сертифіката здійснюється після прийняття рішення про його видачу об’єкт будівництва із середніми наслідками (СС2). 8468,60 грн.
(4,6 прожиткового мінімуму працездатних осіб)

Платні адміністративні послуги у сфері державної реєстрації змін про юридичну особу, фізичну особу-підприємця, громадських об’єднань

Назва адміністративної послуги

Строки та адміністративний збір

Скорочені строки застосовуються виключно за бажанням заявника у разі внесення ним додатково до адміністративного збору

 

Строки та плата  у подвійному розмірі адміністративного збору

Строки та плата  у п’ятикратному  розмірі адміністративного збору

1

2

3

4

5

6

7

1

Державна реєстрація змін до про громадське об’єднання із статусом юридичної особи

Не пізніше трьох робочих днів

180,0грн**
(0,1 прожиткового мінімуму для працездатних осіб)

Протягом  двох робочих днів

350,0 грн.

Протягом 24-х годин

880,0 грн.

2

Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу, крім внесення змін до інформації про здійснення зв’язку з юридичною особою

Протягом 24-х годин

530,0грн**
(0,3 прожиткового мінімуму для працездатних осіб)

Протягом  6-х годин

**

Протягом 2-х годин

**

3

Державна реєстрація змін до відомостей про& фізичну особу – підприємця

Протягом

24 –х годин

180,0грн** (0,1 прожиткового мінімуму для працездатних осіб)

Протягом 6-х годин

**

Протягом 2-х годин

**

4

Видача документів із реєстраційної справи

Протягом 24-х годин після надходження запиту

120,0грн**
(0,07 прожиткового мінімуму для працездатних осіб)

---

----

---

---

5

Видача витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань

Надається невідкладно після сплати адміністративного збору

90,0грн.**
(0,05 прожиткового мінімуму для працездатних осіб)

 

 

 

 

** розрахунок здійснено з урахуванням розміру прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на 1 січня календарного року, та округлюється до найближчих 10 грн.

Платні адміністративні послуги у сфері нерухомого майна

Назва адміністра-тивної послуги Строки та адміністративний збір Скорочені строки застосовуються виключно за бажанням заявника
Строки та плата Строки та плата Строки та плата
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Державна реєстрація права власності на нерухоме майно Не пізніше п’яти робо-чих днів 180,0 грн. **
(0,1 прожит-кового мінімуму для праце-здатних осіб)
Протя-гом двох робо-чих днів 1760,0грн. ** (1 прожитковий мінімум для праце-здатних осіб) Протя-гом одного робо--чого дня 3520,0грн. (2 прожитко-вих мінімумів для працездат-них осіб) Протя-гом двох годин 8810,0 грн. ** (5 прожиткових мінімумів для праце-здатних осіб)
2 Державна реєстрація іншого речового права на нерухоме майно Не пізніше п’яти робо-чих днів 90,0 грн.** (0,05 прожит-кового мінімуму для праце-здатних осіб) Протя-гом двох робо-чих днів 880,0 грн. ** (0,5 прожит-кового мінімуму для праце-здатних осіб) Протя-гом одного робо-чого дня 1760,0грн. ** (1 прожит-ковий мінімум для працездат-них осіб) Протя-гом двох годин 4410,0 грн. ** (2,5 прожиткового мінімуму для праце-здатних осіб)
3 Державна реєстрація обтяження речового права на нерухоме майно Не пізніше двох робо-чих днів 90,0 грн.** (0,05 прожит-кового мінімуму для праце-здатних осіб) --- --- --- --- --- ---
4 Внесення змін до запису Державного реєстру речових прав на нерухоме майно Протягом одного робочого
дня
70,0 грн.** (0,04 прожит-кового мінімуму для праце-здатних осіб) --- --- --- --- --- ---
5 Надання інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно Надається невідкладно після сплати адміністра-тивного збору 40,0 грн.** (0,025 прожиткового мінімуму для працездатних осіб)            

** розрахунок здійснено з урахуванням розміру прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на 1 січня календарного року, та округлюється до найближчих 10 грн.

Платні  адміністративні послуги у сфері державної реєстрації громадських формувань із статусом юридичної особи

Назва адміністративної послуги Строки та адміністративний збір Скорочені строки застосовуються виключно за бажанням заявника у разі внесення ним додатково до адміністративного збору  
Строки та плата у подвійному розмірі адміністративного збору Строки та плата у п’ятикратному розмірі адміністративного збору
1 Державна реєстрація змін до відомостей про структурне утворення політичної партії Не пізніше 10 робочих днів 530,0грн** (0,3прожиткового мінімуму для працездатних осіб) Протягом семи робочих днів 1060,0 грн. Протягом п’яти робочих днів 2640,00 грн.
2 Державна реєстрація змін до відомостей про організацію роботодавців, об’єднання організацій роботодавців Не пізніше 15 робочих днів 530,0грн**
(0,3 прожиткового мінімуму для працездатних осіб)
Протягом десяти робочих днів 1060,0 грн. Протягом семи робочих днів 2640,00 грн.
3 Державна реєстрація створення творчої спілки, територіального осередку творчої спілки Не пізніше 30 робочих днів 120,0грн**
(0,07 прожиткового мінімуму для працездатних осіб)
--- --- --- ---
4 Державна реєстрація змін до відомостей про творчу спілку, територіальний осередок творчої спілки Не пізніше 30 робочих днів 530,0грн**
(0,3 прожиткового мінімуму для працездатних осіб)
Протягом двадцяти робочих днів 1060,0 грн. Протягом п’ятнадцяти робочих днів 2640,00 грн.

** розрахунок здійснено з урахуванням розміру прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на 1 січня календарного року