План дій сталого енергетичного розвитку м.Бахмут до 2020 року

Затверджено:

Рішення Бахмутської міської ради від 23.11.2016 №6/94-1698

Головна мета Програми –  ПДСЕР або SEAP це стратегічний документ, який визначає та деталізує пріоритети і заходи щодо взятих зобов’язань по скороченню викидів СО2 принаймні на 20%, скороченню обсягів споживання енергетичних ресурсів, з метою боротьби з глобальними змінами клімату.

Основні завдання Програми: скоротити власні викиди СО2 щонайменше на 20% до 2020 року, сприяючи, таким чином, розвитку екологічно орієнтованої економіки та підвищенню якості життя.

Строки реалізації Програми: 2017-2020 роки.

Очікувані результати:

зменшення на території міста Бахмут споживання енергоносіїв на 21%, зменшення викидів парникових газів в СО2 еквіваленті на  21%  та  збільшення використання енергії з відновлювальних джерел енергії на 20%.